Global

 • :help keyword - open help for keyword
 • :o file - open file
 • :saveas file - save file as
 • :close - close current pane
 • K - open man page for word under the cursor

İmleç hareketleri

 • h - imleci sola kaydir
 • j - imleci aşağı kaydır
 • k - imleci yukarı kaydır
 • l - imleci sağa kaydır
 • H - move to top of screen
 • M - move to middle of screen
 • L - move to bottom of screen
 • w - bir sonraki kelimenin başlangıcına atla
 • W - bir sonraki kelimenin başlangıcına atla (kelime noktalama işareti içerebilir)
 • e - bir sonraki kelimenin sonuna atla
 • E - bir sonraki kelimenin sonuna atla (kelime noktalama işareti içerebilir)
 • b - bir önceki kelimenin başlangıcına atla
 • B - bir önceki kelimenin başlangıcına atla (kelime noktalama işareti içerebilir)
 • % - move to matching character (default supported pairs: '()', '{}', '[]' - use :h matchpairs in vim for more info)
 • 0 - satır başına atla
 • ^ - satır üzerindeki ilk boşluk olmayan karaktere atla
 • $ - satır sonuna atla
 • g_ - jump to the last non-blank character of the line
 • gg - go to the first line of the document
 • G - dökümanın son satırına git
 • 5G - 5. satıra git
 • fx - jump to next occurrence of character x
 • tx - jump to before next occurrence of character x
 • } - jump to next paragraph (or function/block, when editing code)
 • { - jump to previous paragraph (or function/block, when editing code)
 • zz - center cursor on screen
 • Ctrl + b - move back one full screen
 • Ctrl + f - move forward one full screen
 • Ctrl + d - move forward 1/2 a screen
 • Ctrl + u - move back 1/2 a screen
Tip İmleç hareketleri komutlarından önce verilen sayı kadar komut çalıştırılır. Örneğin, 4j 4 satır aşağıya gider.

Ekleme modu - yazma/ekleme modu

 • i - imleçden önce ekler
 • I - satır başına ekler
 • a - imleç sonrasına ekler
 • A - satır sonuna ekler
 • o - şu anki satırın altına yeni satır ekler ekler
 • O - şu anki satırın üstüne yeni satır ekler ekler
 • ea - kelimenin sonuna ekler
 • Esc - ekleme modundan çıkar

Düzenleme

 • r - tek karakterin yerine koyar
 • J - şu anki satırın altına ekler
 • cc - tüm satırı değiştirir (yerine koyar)
 • cw - kelimenin sonuna kadar değiştirir (yerine koyar)
 • c$ - satır sonuna kadar değiştirir (yerine koyar)
 • s - karakteri siler ve metin ile değiştirir
 • S - satırı siler ve metin ile değiştirir (cc komutu ile aynı)
 • xp - iki harfi transpoze eder (sil ve yapıştır)
 • u - geri al
 • Ctrl + r - ileri al
 • . - son komutu tekrarla

Metin işaretleme(görsel mod)

 • v - start visual mode, mark lines, then do a command (like y-yank)
 • V - start linewise visual mode
 • o - diğer işaretlenmiş alanın sonuna gider
 • Ctrl + v - görsel blok moduna başlar
 • O - diğer bloğun köşesine gider
 • aw - kelimeyi işaretle
 • ab - () ile bloklar
 • aB - {} ile bloklar
 • ib - () içerisini bloklar
 • iB - {} içerisini bloklar
 • Esc - görsel moddan çık

Görsel komutlar

 • > - metni sağa kaydır
 • < - metni sola kaydır
 • y - işaretlenmiş metni kopyala
 • d - işaretlenmiş metni sil
 • ~ - harfleri büyükse küçük, küçükse büyük yap

Registers

 • :reg - show registers content
 • "xy - yank into register x
 • "xp - paste contents of register x
Tip Registers are being stored in ~/.viminfo, and will be loaded again on next restart of vim.
Tip Register 0 contains always the value of the last yank command.

Marks

 • :marks - list of marks
 • ma - set current position for mark A
 • `a - jump to position of mark A
 • y`a - yank text to position of mark A

Macros

 • qa - record macro a
 • q - stop recording macro
 • @a - run macro a
 • @@ - rerun last run macro

Kes ve yapıştır

 • yy - tek satır kopyalar
 • 2yy - 2 satır kopyalar
 • yw - kelime kopyalar
 • y$ - satır sonuna kadar kopyalar
 • p - imleç sonrasına yapıştırır
 • P - imleç öncesine yapıştırır
 • dd - satırı (keser) siler
 • 2dd - 2 satırı (keser) siler
 • dw - kelime (keser) siler
 • D - satır sonuna kadar (keser) siler
 • d$ - satır sonuna kadar (keser) siler
 • x - karakter (keser) siler

Çıkış

 • :w - dosyayı kaydet, ama kapatma
 • :w !sudo tee % - write out the current file using sudo
 • :wq or :x or ZZ - dosyayı kaydet ve kapat
 • :q - (kaydedilmemiş değişiklikler varsa hata ver) kapat
 • :q! or ZQ - kaydedilmemiş değişiklikleri at ve kapat

Ara ve değiştir

 • /pattern - kalıbı ara
 • ?pattern - geriye doğru kalıbı ara
 • \vpattern - 'very magic' pattern: non-alphanumeric characters are interpreted as special regex symbols (no escaping needed)
 • n - aynı yönde aramaya devam et
 • N - ters yönde aramaya devam et
 • :%s/old/new/g - dosya boyunca tüm eskileri yenileriyle değiştirir
 • :%s/old/new/gc - dosya boyunca tüm eskileri yenileriyle onaylayarak değiştirir
 • :noh - remove highlighting of search matches

Search in multiple files

 • :vimgrep /pattern/ {file} - search for pattern in multiple files
e.g. :vimgrep /foo/ **/*
 • :cn - jump to the next match
 • :cp - jump to the previous match
 • :copen - open a window containing the list of matches

Birden çok dosya ile çalışma

 • :e file - yeni buffer da dosyayı düzenle
 • :bnext or :bn - bir sonraki buffer a geçer
 • :bprev or :bp - bir önceki buffer a geçer
 • :bd - buffer ı siler ve dosyayı kapatır
 • :ls - list all open buffers
 • :sp file - yeni buffer da dosya açar ve pencereyi böler
 • :vsp file - yeni buffer da dosya açar ve dikey olarak pencereyi böler
 • Ctrl + ws - pencereyi böler
 • Ctrl + ww - pencereyi değiştirir
 • Ctrl + wq - pencereyi kapatır
 • Ctrl + wv - pencereyi dikey böler
 • Ctrl + wh - imleci sol pencereye taşır (dikey bölme)
 • Ctrl + wl - imleci sağ pencereye taşır (dikey bölme)
 • Ctrl + wj - imleci aşağı pencereye taşır (yatay bölme)
 • Ctrl + wk - imleci yukarı pencereye taşır (yatay bölme)

Tabs

 • :tabnew or :tabnew file - yeni sekmede dosya aç
 • Ctrl + wT - kendi sekmeleri içerisinde şu anki bölünmüş pencereye geçer
 • gt or :tabnext or :tabn - bir sonraki sekmeye geçer
 • gT or :tabprev or :tabp - bir önceki sekmeye geçer
 • #gt - #. sekmeye geçer
 • :tabmove # - şu anki sekmeyi #. pozisyona taşır (sıralama 0'dan başlar)
 • :tabclose or :tabc - şu anki sekmeyi ve tüm pencereleri kapat
 • :tabonly or :tabo - şu anki sekme dışında hepsini kapat
 • :tabdo command - run the command on all tabs (e.g. :tabdo q - closes all opened tabs)