Yleiset

 • :h[elp] avainsana - näytä apu avainsanalle
 • :sav[eas] tiedosto - tallenna nimellä
 • :clo[se] - sulje nykyinen paneeeli
 • :ter[minal] - avaa terminaali ikkuna
 • K - avaa man-sivu kursorin alla olevalle sanalle
Tip Aja vimtutor terminaalissa oppiaksesti ensimmäiset Vim komennot.

Kursorin liike

 • h - siirrä kursori vasemmalle
 • j - siirrä kursori alas
 • k - siirrä kursori ylös
 • l - siirrä kursori oikealle
 • gj - siirrä kursori alas (monirivinen teksti)
 • gk - siirrä kursori ylös (monirivinen teksti)
 • H - siirry näytön yläosaan
 • M - siirry näytön keskelle
 • L - siirry näytön alaosaan
 • w - hyppää eteenpäin sanan alkuun
 • W - hyppää eteenpäin sanan alkuun (sanat voivat sisältää välimerkkejä)
 • e - hyppää eteenpäin sanan loppuun
 • E - hyppää eteenpäin sanan loppuun (sanat voivat sisältää välimerkkejä)
 • b - hyppää taaksepäin sanan alkuun
 • B - hyppää taaksepäin sanan alkuun (sanat voivat sisältää välimerkkejä)
 • ge - hyppää taaksepäin sanan loppuun
 • gE - hyppää taaksepäin sanan loppuun (sanat voivat sisältää välimerkkejä)
 • % - siirrä kursori merkin pariin (oletuksena tuetut parit: '()', '{}', '[]' - aja :h matchpairs vim:issä saadaksesi lisää tietoa)
 • 0 - hyppää rivin alkuun
 • ^ - hyppää rivin ensimmäiseen ei-tyhjään merkkiin
 • $ - hyppää rivin loppuun
 • g_ - hyppää rivin viimeiseen ei-tyhjään merkkiin
 • gg - mene tiedoston ensimmäiselle riville
 • G - mene tiedoston viimeiselle riville
 • 5gg or 5G - mene riville 5
 • gd - mene paikalliseen määrittelyyn
 • gD - mene globaaliin määrittelyyn
 • fx - hyppää seuraavaan merkin x esiintymään
 • tx - hyppää merkin x seuraavaa esiintymää edeltävään merkkiin
 • Fx - hyppää edelliseen merkin x esiintymään
 • Tx - hyppää merkin x edellistä esiintymää seuraavaan merkkiin
 • ; - toista edellinen f, t, F tai T liike
 • , - toista edellinen f, t, F tai T liike, takaperin
 • } - hyppää seuraavaan kappaleeseen (tai funktioon/lohkoon koodia editoidessa))
 • { - hyppää edelliseen kappaleeseen (tai funktioon/lohkoon koodia editoidessa))
 • zz - keskitä näyttö kursoriin
 • zt - sijoita kursori sivun yläosaan
 • zb - sijoita kursori sivun alaosaan
 • Ctrl + e - liikuta näyttöä yksi rivi alas (ilman että kursori liikkuu)
 • Ctrl + y - liikuta näyttöä yksi rivi ylös (ilman että kursori liikkuu)
 • Ctrl + b - siirrä näyttöä yksi sivu ylös (kursori viimeiselle riville)
 • Ctrl + f - siirrä näyttöä yksi sivu alas (kursori ensimmäiselle riville)
 • Ctrl + d - siirrä kursoria ja näyttöä 1/2 sivu alas
 • Ctrl + u - siirrä kursoria ja näyttöä 1/2 sivu ylös
Tip Anna kursorin liike komentoa ennen numero toistaaksesi sen useasti. Esimerkiksi, 4j siirtyy alas 4 riviä.

Syöttötila - tekstin syöttäminen/lisääminen

 • i - syötä kursorin eteen
 • I - syötä rivin alkuun
 • a - syötä (lisää) kursorin jälkeen
 • A - syötä (lisää) rivin loppuun
 • o - lisää (avaa) uusi rivi nykyisen rivin alle
 • O - lisää (avaa) uusi rivi nykyisen rivin yläpuolelle
 • ea - syötä (lisää) sanan loppuun
 • Ctrl + h - poista kursoria edeltävä merkki syöttytilassa ollessa
 • Ctrl + w - poista kursoria edeltävä sana syöttötilassa ollessa
 • Ctrl + j - lisää rivinvaihto kursin sijaintiin syöttytilassa ollessa
 • Ctrl + t - sisennä (siirrä oikealle) yhdellä shiftwidth-arvolla syöttytilassa ollessa
 • Ctrl + d - vähennä sisennystä (siirrä vasemmalle) yhdellä shiftwidth-arvolla syöttyötilassa ollessa
 • Ctrl + n - syötä (täydennä automaattisesti) seuraava osuma ennen kursoria syöttötilassa ollessa
 • Ctrl + p - syötä (täydennä automaattisesti) edellinen osuma ennen kursoria syöttötilassa ollessa
 • Ctrl + rx - syötä rekisterin x sisältö
 • Ctrl + ox - Siirry väliaikaisesti normaalitilaan ja syötä yksi normaalin tilan komento x.
 • Esc or Ctrl + c - poistu syöttötilasta

Muokkaaminen

 • r - korvaa yksi merkki.
 • R - korvaa useampi kuin yksi merkki, kunnes ESC on painettu.
 • J - liitä alla oleva rivi nykyiseen välilyönnillä
 • gJ - liitä alla oleva rivi nykyiseen ilman välilyöntiä
 • gwip - formatoi kappale
 • g~ - muuta kirjaimien koko liikkeen loppuun asti
 • gu - muuta pieniksi kirjaimiksi liikkeen loppuun asti
 • gU - muuta isoiksi kirjaimiksi liikeen loppuun asti
 • cc - muuta (korvaa) koko rivi
 • c$ or C - muuta (korvaa) rivin loppun asti
 • ciw - muuta (korvaa) koko sana
 • cw or ce - muuta (korvaa) sanan loppuun asti
 • s - poista merkki ja korvaa tekstillä
 • S - poista rivi ja kovaa tekstillä (sama kuin cc)
 • xp - vaihda kahden kirjaimen paikkaa (leikkaa ja liitä)
 • u - peru
 • U - palauta (peru) viimeksi muutettu rivi
 • Ctrl + r - tee uudelleen
 • . - toista viimeisin komento

Tekstin merkintä (visuaalinen tila)

 • v - käynnistä visuaalinen tila, merkitse alue, sitten aja komento (esim. y-nykäise)
 • V - käynnistä rivikohtainen visuaalinen tila
 • o - siirry merkityn alueen toiseen päähän
 • Ctrl + v - käynnistä lohkokohtainen visuaalinen tila
 • O - siirry lohkon toiseen kulmaan
 • aw - merkitse sana
 • ab - merkitse () lohko
 • aB - merkitse {} lohko
 • at - merkitse <> lohko
 • ib - merkitse () sisempi lohko
 • iB - merkitse {} sisempi lohko
 • it - merkitse <> sisempi lohko
 • Esc or Ctrl + c - poistu visuaalisesta tilasta
Tip b:n tai B:n sijasta voit myös käyttää (:a tai {:a.

Visuaaliset komennot

 • > - siirrä tekstiä oikealle
 • < - siirrä tekstiä vasemmalle
 • y - nykäise (kopioi) merkitty teksti
 • d - poista merkitty teksti
 • ~ - vaihda kirjaimien koko
 • u - muuta merkityn tekstin kirjaimet pieneksi
 • U - muuta merkityn tekstin kirjaimet isoiksi

Rekisterit

 • :reg[isters] - näytä rekisterien sisältö
 • "xy - nykäisen rekisteriin x
 • "xp - liitä rekisterin x sisältö
 • "+y - nykäisen järjestelmän leikepöydän rekisteriin
 • "+p - liitä järjestelmän leikepöydän rekisteristä
Tip Rekisterit ovat tallessa ~/.viminfo-tiedostossa ja ladataan uudestaan seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Tip Erikois rekisterit:

0 - viimeisin nykäsy
" - nimeämätön rekisteri, viimeisin poisto tai nykäsy
% - nykyisen tiedoston nimi
# - vaihtoehtoinen tiedoston nimi
* - leikepöydän sisältö (X11 ensisijainen)
+ - leikepöydän sisältö (X11 leikepöytä)
/ - viimeisin haku kaava
: - viimeisin komento
. - viimeisin syötetty teksti
- - viimeisin pieni (alle rivin) poisto
= - yhtälö rekisteri
_ - musta aukko rekisteri

Merkit ja sijainnit

 • :marks - lista merkeistä
 • ma - aseta nykyisen sijainti merkkiin A
 • `a - hyppää merkin A sijantiin
 • y`a - nykäise teksti merkin A sijaintiin asti
 • `0 - mene sijaintiin, jossa Vim edellisen kerran suljettiin
 • `" - mene sijaintiin, jossa viimeksi lähdit tiedostosta
 • `. - mene sijaintiin, jossa viimeisin muutos tehtiin tähän tiedostoon
 • `` - mene edellistä hyppyä edeltävään sijaintiin
 • :ju[mps] - listaa hypyt
 • Ctrl + i - mene uusimpaan sijaintiin hyppy listalla
 • Ctrl + o - mene vanhempaan sijantiin hyppy listalla
 • :changes - muutoslista
 • g, - mene uudempaan sijantiin muutoslistalla
 • g; - mene vanhempaan sijaintiin muutoslistalla
 • Ctrl + ] - hyppää kursorin alla olevaan tägiin
Tip Voit käyttää backtick- (`) tai heittomerkkiä (') hypätäksesi merkkiin. Heittomerkki hyppää merkin sisältämän rivin alkuun (ensimmäinen ei-tyhjä merkki).

Makrot

 • qa - tallenna makro a
 • q - lopeta makron tallennus
 • @a - aja makro a
 • @@ - aja viimeisin makro uudelleen

Leikkaa ja liitä

 • yy - nykäise (kopioi) rivi
 • 2yy - nykäise (kopioi) 2 riviä
 • yw - nykäise (kopioi) sanan merkit kursorin tämän hetkisestä sijainnista seuraavan sanan alkuun
 • yiw - nykäise (kopioi) kursorin alla oleva sana
 • yaw - nykäise (kopioi) kursorin alla oleva sana ja väliluönnit sen edessä ja takana
 • y$ or Y - nykäise (kopioi) rivin loppuun
 • p - laita (liitä) kursorin jälkeen
 • P - laita (liitä) kursoria ennen
 • gp - laita (liitä) kursorin jälkeen ja jätä kursori uuden tekstin perään
 • gP - laita (liitä) kursorin eteen ja jätä kursori uuden tekstin perään
 • dd - poista (leikkaa) rivi
 • 2dd - poista (leikkaa) 2 riviä
 • dw - poista (leikkaa) sanan merkit kursorin sijainnista seuraavan sanan alkuun
 • diw - poista (leikkaa) kursorin alla oleva sana
 • daw - poista (leikkaa) kursoin alla oleva sana ja välilyönti sen edestä tai takaa
 • :3,5d - poista rivit kolme - viisi
Tip Voit myös käyttää seuraavia merkkejä määritelläksesi alueen:
e.g.

:.,$d - Nykyiseltä riviltä tiedoston loppuun
:.,1d - Nykyiseltä riviltä tiedoston alkuun
:10,$d - Kymmenenneltä rivilä tiedoston alkuun

 • :g/{pattern}/d - poista kaikki rivit, joissa kaava esiintyy
 • :g!/{pattern}/d - poista kaikki rivit, joilla kaava ei esiinny
 • d$ or D - poista (leikkaa) rivin loppuun asti
 • x - poista (leikkaa) merkki

Tekstin sisennys

 • >> - sisennä (siirrä oikealle) yhdellä shiftwidth-arvolla
 • << - vähennä sisennystä (siirrä vasemmalle) yhdellä shiftwidth-arvolla
 • >% - sisennä () tai {} lohko (kursori sulkeella)
 • <% - vähennä sisennystä () tai {} lohkolle (kursori sulkeella)
 • >ib - sisennä sisempi () lohko
 • >at - sisennä lohko <> tägeillä
 • 3== - uudelleen sisennä kolme riviä
 • =% - uudelleen sisennä () tai {} lohko (kursori sulkeella)
 • =iB - uudelleen sisennä sisempi {} lohko
 • gg=G - uudelleen sisennä koko bufferi
 • ]p - liitä ja muokkaa sisennystä nykyiselle riville

Poistuminen

 • :w - kirjoita (tallenna) tiedosto, mutta älä poistu
 • :w !sudo tee % - kirjoite tiedosto sudolla
 • :wq or :x or ZZ - kirjoita (tallenna) ja poistu
 • :q - poistu (epäonnistuu, jos tiedostossa on tallentamattomia muutoksia)
 • :q! or ZQ - poiustu ja hylkää tallentamattomat muutokset
 • :wqa - kirjoita (tallenna) ja poistu kaikista välilehdistä

Etsi ja korvaa

 • /pattern - etsi kaavaa
 • ?pattern - etsi kaavaa taaksepäin
 • \vpattern - 'very magic' kaava: ei-alfanumeeriset merkit tulkitaan regex-symboleina (ei tarvetta escapelle)
 • n - toista haku samaan suuntaan
 • N - toista haku toiseen suuntaan
 • :%s/old/new/g - korvaa kaikki old → new koko tiedostossa
 • :%s/old/new/gc - korvaa kaikki old → new koko tiedostossa varmistuksella
 • :noh[lsearch] - poista korostus haku osumista

Etsi useasta tiedostosta

 • :vim[grep] /pattern/ {`{file}`} - etsi kaavaa useasta tiedostosta
e.g. :vim[grep] /foo/ **/*
 • :cn[ext] - hyppää seuraavaan osumaan
 • :cp[revious] - hyppää edelliseen osumaan
 • :cope[n] - avaa ikkuna nähdäksesi listan osumista
 • :ccl[ose] - sulje quickfix ikkuna

Välilehdet

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - avaa tiedosto uudessa välilehdessä
 • Ctrl + wT - siirrä nykyinen jaettu ikkuna omaan välilehteen
 • gt or :tabn[ext] - siirry seuraavaan välilehteen
 • gT or :tabp[revious] - siirry edelliseen välilehteen
 • #gt - siirry välilehteen numero #
 • :tabm[ove] # - siirrä nykyinen välilehti #:teen sijaintiin (alkaen nollasta)
 • :tabc[lose] - sulje nykyinen välilehti ja sen kaikki ikkunat
 • :tabo[nly] - sulje kaikki muut paitsi nykyinen välilehti
 • :tabdo command - aja komento kaikissa välilehdissä (esim. :tabdo q - sulkee kaikki avatut välilehdet)

Usean tiedoston työstäminen

 • :e[dit] tiedosto - muokkaa tiedostoa uudessa bufferissa
 • :bn[ext] - mene seuraavaan bufferiin
 • :bp[revious] - mene edelliseen bufferiin
 • :bd[elete] - poista bufferi (sulje tiedosto)
 • :b[uffer]# - mene bufferiin numero #
 • :b[uffer] file - mene bufferiin tiedostonimellä
 • :ls or :buffers - listaa kaikki avoimet bufferit
 • :sp[lit] tiedosto - avaa tiedosto uudessa bufferissa ja jaa ikkuna
 • :vs[plit] tiedosto - avaa tiedosto uudessa bufferissa ja jaa ikkuna vertikaalisesti
 • :vert[ical] ba[ll] - muokkaa kaikkia buffereita vertikaalisina ikkunoina
 • :tab ba[ll] - muokkaa kaikki buffereita välilehtinä
 • Ctrl + ws - jaa ikkuna
 • Ctrl + wv - jaa ikkuna vertikaalisesti
 • Ctrl + ww - vaihda ikkunaa
 • Ctrl + wq - sulje ikkuna
 • Ctrl + wx - vaihda nykyinen ikkuna seuraavan kanssa
 • Ctrl + w= - tee kaikista ikkunoista yhtä korkeita ja leveitä
 • Ctrl + wh - siirrä kursori vasempaan ikkunaan (vertikaalisessa jaossa)
 • Ctrl + wl - siirrä kursori oikeaan ikkunaan (vertikaalisessa jaossa)
 • Ctrl + wj - siirrä kursori alempaan ikkunaan (horisontaalisessa jaossa)
 • Ctrl + wk - siirrä kursori ylempään ikkunaan (horisontaalisessa jaossa)
 • Ctrl + wH - tee nykyisestä ikkunasta koko terminaali-ikkunan korkuinen vasempaan reunaan (vasemmanpuoleisin pystyikkuna)
 • Ctrl + wL - tee nykyisestä ikkunasta koko terminaali-ikkunan korkuinen oikeaan reunaan (oikeanpuoleisin pystyikkuna)
 • Ctrl + wJ - tee nykyisestä ikkunasta koko terminaali-ikkunan levyinen alas (alin vaakaikkuna)
 • Ctrl + wK - tee nykyisestä ikkunasta koko terminaali-ikkunan levyinen ylös (ylin vaakaikkuna)

Diff

 • zf - määrittele taitos manuaalisesti seuraavaan liikkeeseen asti
 • zd - poista kursorin alla oleva taitos
 • za - avaa tai sulje kursorin alla oleva taitos
 • zo - avaa kursorin alla oleva taitos
 • zc - sulje kursorin alla oleva taitos
 • zr - avaa kaikkia taitoksia yhdellä tasolla
 • zm - sulje kaikki taitoksia yhdellä tasolla
 • zi - vaihda taitto ominaisuus päälle tai pois
 • ]c - hyppää seuraavan muutoksen alkuun
 • [c - hyppää edellisen muutoksen alkuun
 • do or :diffg[et] - hae erot (toisesta bufferista)
 • dp or :diffpu[t] - laita erot (toiseen bufferiin)
 • :diffthis - ota nykyinen ikkuna mukaan diffiin
 • :dif[fupdate] - päivitä erot
 • :diffo[ff] - sulje diff-tila nykyisestä ikkunasta
Tip Taitos komennot (esim. za) toimivat yhdellä tasolla. Kaikilla tasoilla toimiaksesi, käytä isoja kirjaimia (esim. zA.
Tip Katsoaksesi eroja tiedostojen välillä, voit käynnistää Vim:in diff tilassa vimdiff terminaalista. Tämän asettaa git difftool:ksi.