Globalne naredbe

 • :h[elp] naredba - otvori pomoć za naredbu
 • :sav[eas] datoteka - snimi datoteku kao
 • :clo[se] - zatvori trenutno aktivni prozor
 • :ter[minal] - otvori terminal u prozoru
 • K - otvori 'man' stranicu za riječ pod kursorom
Tip Pokrenite vimtutor u terminalu kako bi naučili osnove korištenja Vim-a.

Pomicanje kursora

 • h - pomakni kursor lijevo
 • j - pomakni kursor dolje
 • k - pomakni kursor gore
 • l - pomakni kursor desno
 • gj - pomakni kursor dolje (višelinijski tekst)
 • gk - pomakni kursor gore (višelinijski tekst)
 • H - pomakni kursor na vrh zaslona
 • M - pomakni kursor na sredinu zaslona
 • L - pomakni kursor na dno zaslona
 • w - idi na početak sljedeće riječi
 • W - idi na početak sljedeće riječi (riječ može sadržavati znakove interpunkcije)
 • e - idi na kraj riječi
 • E - idi na kraj riječi (riječ može sadržavati znakove interpunkcije)
 • b - idi na početak riječi
 • B - idi na početak riječi (riječ može sadržavati znakove interpunkcije)
 • ge - idi na kraj predhodne riječi
 • gE - idi na kraj predhodne riječi (riječ može sadržavati znakove interpunkcije)
 • % - idi na sljedeći podudarni znak (podržani zadani parovi: '()', '{}', '[]' - za više informacija koristi Vim naredbu :h matchpairs)
 • 0 - idi na početak linije
 • ^ - idi na prvi neprazni znak u redu
 • $ - idi na kraj linije
 • g_ - idi na zadnji neprazni znak u redu
 • gg - idi na prvi red dokumenta
 • G - idi na zadnji red dokumenta
 • 5gg or 5G - idi na 5. red
 • gd - idi na lokalnu deklaraciju varijable (programski jezici)
 • gD - idi na globalnu deklaraciju varijable (programski jezici)
 • fx - idi na sljedeće pojavljivanje znaka x
 • tx - idi ispred sljedećeg pojavljivanja znaka x
 • Fx - idi na predhodno pojavljivanje znaka x
 • Tx - idi iza predhodnog pojavljivanja znaka x
 • ; - ponovi predhodno f, t, F ili T pomicanje
 • , - ponovi predhodno f, t, F ili T pomicanje, u suprotnom smjeru
 • } - idi na sljedeći odjeljak (ili funkciju/blok, kod uređivanja programskog koda)
 • { - idi na predhodni odjeljak (ili funkciju/blok, kod uređivanja programskog koda)
 • zz - postavi kursor na sredinu zaslona
 • zt - postavi kursor na vrh zaslona
 • zb - postavi kursor na dno zaslona
 • Ctrl + e - pomakni zaslon jednu liniju prema dolje (bez pomicanja kursora)
 • Ctrl + y - pomakni zaslon jednu liniju prema gore (bez pomicanja kursora)
 • Ctrl + b - pomakni nazad jedan zaslon
 • Ctrl + f - pomakni naprijed jedan zaslon
 • Ctrl + d - pomakni naprijed pola zaslona
 • Ctrl + u - pomakni nazad pola zaslona
Tip Prije naredbe za pomicanje kursora upiši broj ponavljanja. Npr. 4j pomiče kursor četiri linje prema dolje.

Uređivanje teksta (insert mode)

 • i - umetni ispred kursora
 • I - umetni na početak reda
 • a - umetni iza kursora
 • A - umetni na kraj reda
 • o - dodaj (započni) novi red ispod kursora
 • O - dodaj (započni) novu red iznad kursora
 • ea - umetni (dodaj) na kraj riječi
 • Ctrl + h - obriši znak ispred kursora tijekom uređivanja
 • Ctrl + w - obriši riječ ispred kursora tijekom uređivanja
 • Ctrl + j - idi u novi red tijekom uređivanja
 • Ctrl + t - povećaj uvlaku (pomakni udesno) red za zadanu širinu tijekom uređivanja
 • Ctrl + d - smanji uvlaku (pomakni ulijevo) red za zadanu širinu tijekom uređivanja
 • Ctrl + n - umetni (automatsko dovršavanje) sljedeće podudarne riječi ispred kursora tijekom uređivanja
 • Ctrl + p - umetni (automatsko dovršavanje) predhodne podudarne riječi ispred kursora tijekom uređivanja
 • Ctrl + rx - umetni sadržaj registra x
 • Ctrl + ox - Privremeno koristi normalni mod za izvršavanje jedne naredbe x.
 • Esc or Ctrl + c - izađi iz uređivanja teksta

Uređivanje

 • r - promijeni jedan znak
 • R - promijeni više od jednog znaka, za kraj promjene koristi ESC
 • J - spoji red ispod s trenutnim redom koristeći jedan prazni znak između (razdjelnik)
 • gJ - spoji red ispod s trenutnim redom bez dodavanja razdjelnika
 • gwip - preoblikuj odjeljak
 • g~ - zamijeni velika i mala slova koristeći pomicanje kursora
 • gu - promijeni u mala slova koristeći pomicinje kursora
 • gU - promijeni u velika slova koristeći pomicinje kursora
 • cc - promijeni cijeli red
 • c$ or C - promijeni sve do kraja reda
 • ciw - promijeni cijelu riječ
 • cw or ce - promijeni do kraja riječi
 • s - izbriši znak i zamijeni s drugim tekstom
 • S - izbriši red i zamijeni s drugim tekstom (isto kao cc)
 • xp - zamijeni poredak dva znaka (izbriši i zalijepi)
 • u - poništi (undo)
 • U - poništi sve promjene u zadnje izmjenjenom redu
 • Ctrl + r - ponovi (redo)
 • . - ponovi zadnju naredbu

Označavanje teksta (visual mode)

 • v - započni označavanje teksta, označi tekst, zatim izvrši naredbu (npr. y - kopira označeni tekst)
 • V - započni označavanje cijelih redova
 • o - pomakni kursor na suprotni kraj označenog bloka
 • Ctrl + v - započni označavanje bloka
 • O - pomakni kursor na drugu stranu označenog bloka
 • aw - označi riječ
 • ab - označi blok sa ()
 • aB - označi blok sa {}
 • at - označi blok sa <> tag-ovima
 • ib - označi blok unutar ()
 • iB - označi blok unutar {}
 • it - označi blok unutar <> tag-ova
 • Esc or Ctrl + c - izađi iz označavanja teksta
Tip Umjesto b ili B možemo koristiti ( odnosno {.

Naredbe tijekom označavanja teksta

 • > - pomakni označeni tekst udesno
 • < - pomakni označeni tekst ulijevo
 • y - kopiraj označeni tekst
 • d - obriši označeni tekst
 • ~ - zamijeni mala i velika slova
 • u - promijeni označeni tekst u mala slova
 • U - promijeni označeni tekst u velika slova

Registri

 • :reg[isters] - prikazi sadržaj registara
 • "xy - kopiraj u registar x
 • "xp - zalijepi sadržaj registra x
 • "+y - kopiraj u registar međuspremnika sustava (clipboard)
 • "+p - zalijepi iz registra međuspremnika sustava (clipboard)
Tip Sadržaj registara je spremljen u ~/.viminfo i biti će učitan prilikom sljedećeg pokretanja Vim-a.
Tip Posebni registri:

0 - zadnje kopirani tekst
" - neoznačeni (bezimeni) registar, posljednje brisanje ili kopiranje
% - naziv trenutne datoteke
# - alternativni naziv datoteke
* - sadržaj međuspremnika (clipboard) (X11 primarno)
+ - sadržaj međuspremnika (X11 clipboard)
/ - zadnje upotrebljeni izraz (pattern)
: - zadnja naredba
. - zadnje zalijepljeni tekst
- - zadnji manji (manje od jedne linije) obrisani tekst
= - 'izraz' registar
_ - 'crna rupa' registar

Oznake i položaji

 • :marks - lista oznaka
 • ma - označi trenutni položaj oznakom A
 • `a - idi na položaj oznake A
 • y`a - kopiraj sav tekst do položaja oznake A
 • `0 - idi na položaj neposredno prije zatvaranja Vim-a
 • `" - idi na položaj zadnjeg uređivanja datoteke
 • `. - idi na položaj zadnje promjene datoteke
 • `` - idi na položaj prije zadnjeg pomaka
 • :ju[mps] - lista pomaka
 • Ctrl + i - idi na sljedeći (skorašnji) položaj u listi pomicanja
 • Ctrl + o - idi na predhodni (stariji) položaj u listi pomicanja
 • :changes - lista izmjena
 • g, - idi na položaj sljedeće (skorašnje) promjene
 • g; - idi na položaj predhodne (starije) promjene
 • Ctrl + ] - idi na tag pod kursorom
Tip Za pomicanje na oznaku može se koristiti (`) ili jednostruki apostrof ('). Ukoliko se koristi jednostruki apostrof kursor se pomiče na prvi neprazni znak u redu koji sadrži oznaku.

Makro naredbe

 • qa - snimi makro a
 • q - zaustavi snimanje makro-a
 • @a - pokreni makro a
 • @@ - ponovo pokreni zadnji makro

Izreži i zaljepi

 • yy - kopiraj cijeli red
 • 2yy - kopiraj 2 reda
 • yw - kopiraj znakove u riječi od trenutog položaja kursora do početka sljedeće riječi
 • yiw - kopiraj cijelu riječ pod kursorom
 • yaw - kopiraj riječ pod kursorom i razmak prije ili poslije riječi
 • y$ or Y - kopiraj sve do kraja reda
 • p - zalijepi sadržaj trenutnog registra iza kursora
 • P - zalijepi ispred kursora
 • gp - zalijepi sadržaj trenutnog registra iza kursora i postavi kursor iza novog teksta
 • gP - zalijepi ispred kursora i postavi kursor iza novog teksta
 • dd - izbriši čitavi red
 • 2dd - izbriši 2 reda
 • dw - izbriši znakove u riječi od položaja kursora do početka sljedeće riječi
 • diw - izbriši cijelu riječ pod kursorom
 • daw - izbriši riječ pod kursorom i razmak prije ili poslije riječi
 • :3,5d - izbriši redove počevši od 3. do 5.
Tip Također je moguće koristiti sljedeće znakove za određivanje raspona:
e.g.

:.,$d - Od trenutnog reda do kraja datoteke
:.,1d - Od trenutnog reda do početka datoteke
:10,1d - Od 10. reda do početka datoteke

 • :g/{pattern}/d - izbriši sve redove koji sadrže izraz (pattern)
 • :g!/{pattern}/d - izbriši sve redove koji ne sadrže izraz (pattern)
 • d$ or D - izbriši sve do kraja reda
 • x - izbriši znak pod kursorom

Uvlačenje teksta

 • >> - povećaj uvlaku reda (pomakni udesno) za zadanu širinu
 • << - smanji uvlaku reda (pomakni ulijevo) za zadanu širinu
 • >% - uvuci blok zadan sa () ili {} (kursor na zagradi)
 • <% - uvuci blok zadan sa () ili {} (kursor na zagradi)
 • >ib - uvuci unutrašnjost bloka zadanog sa ()
 • >at - uvuci blok zadan sa <> tag-ovima
 • 3== - ponovi uvlaku 3 reda
 • =% - ponovi uvlaku bloka zadanog sa () ili {} (kursor na zagradi)
 • =iB - ponovi uvlaku unutrašnjosti bloka zadanog sa {}
 • gg=G - ponovo uvuci čitavi međuspremnik
 • ]p - zalijepi i prilagodi uvlaku u trenutnom redu

Zatvaranje

 • :w - spremi izmjene, ali nemoj zatvoriti datoteku
 • :w !sudo tee % - spremi izmjene u datoteci koristeći sudo
 • :wq or :x or ZZ - spremi i zatvori
 • :q - zatvori (neuspješno ukoliko ima nespremljenih izmjena)
 • :q! or ZQ - zatvori i nemoj spremiti izmjene
 • :wqa - spremi i zatvori za sve otvorene datoteke

Traži i zamijeni

 • /pattern - traži izraz
 • ?pattern - traži izraz unazad
 • \vpattern - 'very magic' izraz: znakovi koji nisu alfanumerički se tretiraju kao posebi znakovi regularnog izraza (nije potreban 'escaping')
 • n - ponovi pretragu u istom smjeru
 • N - ponovi pretragu u suprotnom smjeru
 • :%s/old/new/g - zamijeni svaku pojavu starog izraza s novim izrazom
 • :%s/old/new/gc - zamijeni svaku pojavu starog izraza s novim izrazom, ali zahtjevaj potvrdu
 • :noh[lsearch] - makni prikaz istaknutog pronađenog teksta nakon pretrage

Pretraga u više datoteka

 • :vim[grep] /pattern/ {`{file}`} - traži izraz u više datoteka
e.g. :vim[grep] /foo/ **/*
 • :cn[ext] - idi na sljedeći pronađeni tekst
 • :cp[revious] - idi na predhodni pronađeni tekst
 • :cope[n] - otvori prozor sa pregledom pronađenog teksta
 • :ccl[ose] - zatvori prozor za brzi popravak

Kartice (tabs)

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - otvori datoteku u novoj kartici
 • Ctrl + wT - prebaci trenutni podjeljeni prozor u posebnu novu karticu
 • gt or :tabn[ext] - idi na sljedeću karticu
 • gT or :tabp[revious] - idi na predhodnu karticu
 • #gt - idi na karticu broj #
 • :tabm[ove] # - pomakni trenutnu karticu na # mjesto (indeks kreće od 0)
 • :tabc[lose] - zatvori trenutnu karticu i sve pripadajuće pozore
 • :tabo[nly] - zatvori sve kartice osim trenutno otvorene
 • :tabdo command - pokreni naredbu command u svim karticama (npr. :tabdo q - zatvara sve otvorene kartice)

Rad sa više datoteka

 • :e[dit] datoteka - uredi datoteku u novom međuspremniku (buffer)
 • :bn[ext] - idi na sljedeći međuspremnik (buffer)
 • :bp[revious] - idi na predhodni međuspremnik (buffer)
 • :bd[elete] - izbriši međuspremnik (zatvori datoteku)
 • :b[uffer]# - otvori međuspremnik s indeksom #
 • :b[uffer] file - otvori međuspremnik definiran datotekom
 • :ls or :buffers - lista svih otvorenih međuspremnika (buffers)
 • :sp[lit] datoteka - otvori datoteku u novom međuspremniku (buffer) i podijeli zaslon
 • :vs[plit] datoteka - otvori datoteku u novom međuspremniku (buffer) i podijeli zaslon vertikalno
 • :vert[ical] ba[ll] - uredi sve međuspremnike u vertikalnim prozorima
 • :tab ba[ll] - uredi sve međuspremnike (buffer) u karticama (tabs)
 • Ctrl + ws - podijeli prozor
 • Ctrl + wv - podijeli prozor vertikalno
 • Ctrl + ww - zamijeni prozore
 • Ctrl + wq - zatori prozor
 • Ctrl + wx - promijeni trenutni prozor s sljedećim
 • Ctrl + w= - postavi sve prozore na jednake dimenzije (sirina i visina)
 • Ctrl + wh - pomakni kursor u prozor lijevo (vertikalna podjela)
 • Ctrl + wl - pomakni kursor u prozor desno (vertikalna podjela)
 • Ctrl + wj - pomakni kursor u prozor ispod (horizontalna podjela)
 • Ctrl + wk - pomakni kursor u prozor iznad (horizontalna podjela)
 • Ctrl + wH - pomakni trenutni prozor skroz ulijevo i podesi na punu visinu zaslona (lijevi vertikalni prozor)
 • Ctrl + wL - pomakni trenutni prozor skroz udesno i podesi na punu visinu zaslona (desni vertikalni prozor)
 • Ctrl + wJ - pomakni trenutni prozor skroz dolje i podesi na punu širinu zaslona (donji horizontalni prozor)
 • Ctrl + wK - pomakni trenutni prozor skroz gore i podesi na punu širinu zaslona (gornji horizontalni prozor)

Razlika (Diff)

 • zf - ručno definiranje grupiranja (skupljanja) teksta
 • zd - poništi zadano grupiranje teksta pod kursorom
 • za - izmjenjuj skupljanje/rastvaranje grupiranog teksta pod kursorom
 • zo - rastvori grupirani tekst pod kursorom
 • zc - skupi grupirani tekst pod kursorom
 • zr - rastvori jedan nivo manje u svim grupiranim tekstovima
 • zm - skupi jedan nivo više u svim grupiranim tekstovima
 • zi - izmjenjuj skupljanje/rastvaranje grupiranih tekstova
 • ]c - idi na početak sljedeće izmjene
 • [c - idi na početak predhodne izmjene
 • do or :diffg[et] - dohvati razliku (iz drugog buffer-a)
 • dp or :diffpu[t] - pošalji razliku (drugom buffer-u)
 • :diffthis - označi trenutni prozor dijelom razlike
 • :dif[fupdate] - osvježi razlike
 • :diffo[ff] - ukloni trenutni prozor iz razlike
Tip Naredbe za skupljanje/rastvaranje (npr. za) djeluju na jedan nivo. Za radnje na svim nivoima, koristi velika slova (npr. zA).
Tip Za pregled razlika u datotekama, Vim se može pokrenuti u diff modu naredbom u terminalu vimdiff. Možete čak i definirati kao git difftool.